L’objectiu que es vol assolir des de la fundació, consisteix en donar ajuda els metges grans en situació precària que precisin d’alguna forma de protecció. Aquests socors poden consistir en ajuts de tots tipus, essencialment econòmics, per una sola vegada, de manera regular, en quantitats variables, esporàdiques, etc…., segons les circumstancies que concorrin en cada cas.

La Fundació es nodreix de les donacions d’algunes Entitats normalment relacionades amb la medicina catalana, acords puntuals amb el COMB (Col·legi de Metges de Barcelona), i en un percentatge força superior a les citades fonts, dels ajuts que rep procedents de metges, majoritàriament jubilats però també en actiu, especialment sensibilitzats per l’extrema precarietat en què viuen determinats companys de professió, ja jubilats.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.