La “Fundació ÀNGEL SOLER DANIEL” va començar el 9 de març de 1972 , essent-ne el fundador, el recordat,  Dr. Àngel Soler Daniel amb l’estreta col·laboració del Dr. Enric Fernandez Pellicer.
El seu àmbit d’actuació no té cap limitació territorial, si bé en la pràctica es centra a Barcelona i a la Província.

Campanya de donacions davant la crisi sanitària COVID-19

Des de la Fundació Angel Soler Daniel col·laboren amb el Col·legi de Metges de Barcelona per a la recollida d’aportacions econòmiques de persones físiques i jurídiques per ajudar als centres sanitaris, sociosanitaris i residències a fer front a la crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19.

La Fundació Angel Soler Daniel i el Col·legi de Metges de Barcelona us agraeixen l’ajut que presteu i la sensibilitat social que manifesteu.

Moltes gràcies!

Si voleu fer una aportació econòmica, ho podeu fer a aquest número de compte (ES66 0182 4383 9002 0185 8057) de la Fundació Angel Soler Daniel indicant el vostre nom, cognoms i NIF. Qualsevol quantitat és benvinguda.

* Per poder fer-vos arribar el corresponent justificant de la vostra donació, un cop feta la transferència, envieu-nos un correu electrònic amb les  vostres dades de contacte.

Més informació: donacionscovid19.comb.cat

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.