Inici

Campanya per donar suport a necessitats derivades de la guerra a Ucraïna.

El Col·legi de Metges de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Àngel Soler Daniel es mobilitza per donar suport a necessitats derivades de la guerra a Ucraïna.

Davant dels terribles efectes que la guerra a Ucraïna està tenint sobre la població, sobretot dins del país, però també sobre les persones refugiades que es troben als punts fronterers o les que ja s’han desplaçat cap a d’altres destinacions europees, entre les quals Catalunya, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), en col·laboració amb la Fundació Àngel Soler Daniel (FASD), ha posat en marxa una campanya de recollida de donacions, oberta a tota la població (tant persones físiques, com entitats i empreses), que es destinaran a fer aportacions directes a organitzacions de trajectòria reconeguda en l’àmbit sanitari i humanitari i acreditades per les autoritats europees per actuar sobre el terreny.

En aquests moments, una de les necessitats més urgents que hi ha als centres sanitaris d’Ucraïna i també als punts d’atenció a persones refugiades a les fronteres és la disponibilitat de certs medicaments. La donació de medicaments ha de complir uns requisits molt estrictes (quant a qualitat, identificació, etc.) i ha d’ajustar-se a les necessitats concretes de la població receptora.

En aquest sentit, el CoMB i la FASD ja han contactat amb l’organització Farmamundi, l’única organització acreditada a l’Estat espanyol per dur a terme aquesta tasca.

En funció de l’evolució d’aquesta crisi, el CoMB i la FASD avaluaran noves necessitats, incloses també les de les persones refugiades que vagin arribant a Catalunya, i possibles iniciatives a les quals destinar fons recaptats. En aquest sentit, les dues institucions compten amb l’experiència de la campanya.

#ElCoMBActua, engegada el març de 2020 arran de la pandemia de COVID-19, que va portar material sanitari a un miler de centres de Catalunya.

Les donacions a #ElCoMBActuaUcraïna es poden fer al següent compte bancari de la Fundació Àngel Soler Daniel:

ES73 0182 4383 9702 0197 9905

La Fundació Angel Soler Daniel ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals del mecenatge, atès que compleix tots els requisits establerts a l’article 3 de l’esmentada Llei, i per tant es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge, segons estableix l’article 16 de la Llei 49/2002.Per poder gaudir dels beneficis fiscals establerts en l’article 19 i 20 de la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals del mecenatge serà necessari disposar de les dades fiscals de la persona física o jurídica donant. Per qualsevol dubte al respecte poden contactar amb nosaltres a l’adreça ucraina@comb.cat

La “Fundació ÀNGEL SOLER DANIEL” va començar el 9 de març de 1972 , essent-ne el fundador, el recordat,  Dr. Àngel Soler Daniel amb l’estreta col·laboració del Dr. Enric Fernandez Pellicer.
El seu àmbit d’actuació no té cap limitació territorial, si bé en la pràctica es centra a Barcelona i a la Província.

Campanya de donacions davant la crisi sanitària COVID-19

Des de la Fundació Angel Soler Daniel col·laboren amb el Col·legi de Metges de Barcelona per a la recollida d’aportacions econòmiques de persones físiques i jurídiques per ajudar als centres sanitaris, sociosanitaris i residències a fer front a la crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19.

La Fundació Angel Soler Daniel i el Col·legi de Metges de Barcelona us agraeixen l’ajut que presteu i la sensibilitat social que manifesteu.

Moltes gràcies!

Si voleu fer una aportació econòmica, ho podeu fer a aquest número de compte (ES66 0182 4383 9002 0185 8057) de la Fundació Angel Soler Daniel indicant el vostre nom, cognoms i NIF. Qualsevol quantitat és benvinguda.

* Per poder fer-vos arribar el corresponent justificant de la vostra donació, un cop feta la transferència, envieu-nos un correu electrònic amb les  vostres dades de contacte.

Més informació: donacionscovid19.comb.cat