Col·laboradors Significatius

Junta any 1982.

President: Dr. Enric Fernández Pellicer
Tresorer: Dr. Antoni Carreras Verdaguer
Contador: Dr. Josep Cornudella Capdevila
Secretari: Dr. Luis Rodés Areñas
Vocal: Dr. Francesc Serrallach Julià
Vocal: Dr. Pedro Mas Oliver
Vocal Mutual Mèdica: Dr. Alfredo Lozano Bordoy
Vocal: Dr. Adolfo Bordoy
Vocal: Dr. Salvador Coderch Niella

Una de les premises dels estatus de la fundació, és que ha de ser un familiar  del Fundador, Dr. Àngel Soler Daniel  el president, cosa que es va dur a terme al registrar-la. El nou President seria Dr. Josep Mª Soler Tarruell fill del Fundador des del 1982 – 1994.

Diferents Col·laboradors al llarg dels anys.

Vocal Montepío Sans Solà: Dr. Alfonso Peidrò Monllor
Secció jubilats: Dr. Enric Batlle
Vocal: Dr. José Viñas Cabot
Montepío Sans Solà: Dr. Leandro Serra Alvaro
Vocal: Dr. Mariano Mas de Xexars Arbó
Mutual mèdica de C.I.B.:Dr. Marcelo Castells Freixa
Mutual mèdica: Dr. Jaume Vall Bañeres
Secció jubilats: Dr. Enric Fernández Simó
Vocal: Dr. Jaume Campañó Cardús
Secció jubilats: Dr. Joaquim Tornos Solano
Montepío Sans Solà: Dr. Josep Mª Coll Robert
Secció jubilats: Dr. Carmen Martín Vega
Montepío Sans Solà: Dra. Concepción Pifarre Sanahuja
Vocal: Dr. Joan Maymó Toldra
Col·laborador Conseller Extern: Antoni Salvans.