Acord de col·laboració de la Fundació Galatea

La Fundació Àngel Soler Daniel ha formalitzat un acord de col·laboració amb la Fundació Galatea

La Fundació Àngel Soler Daniel ha formalitzat un acord de col·laboració amb la Fundació Galatea amb l’objectiu d’ajudar econòmicament la missió de La Fundació, vetllar per la salut i el benestar de tots els professionals de la salut, i conseqüentment garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

La Fundació Galatea va ser creada l’any 2001 pel CCMC (Consell de Col·legis de Metges de Catalunya), i compta , entre altres, amb dos importants instruments per a l’assoliment dels seus objectius: el  PAIMM (Programa d’Atenció al Metge Malalt) i  la Clínica Galatea.

Aquest acord es fonamenta doncs en dues línies d’actuació :

  •  Garantir l’atenció dels metges i metgesses que s’han jubilat mentre eren tractats al PAIMM, i que atenent al seu procés terapèutic és necessari mantenir una continuïtat assistencial.

 El PAIMM és un programa dedicat a l’assistència dels metges i metgesses que pateixen trastorns mentals i/o conductes addictives a l’alcohol i/o a d’altres drogues. Està adreçat als col·legiats dels quatre Col·legis de Metges de Catalunya en situació professional activa, i es troba orientat al tractament i recuperació dels metges i metgesses amb l’objectiu de garantir el seu retorn i posterior integració a l’exercici de la professió en condicions òptimes.

  •  Col·laboració amb la Unitat de Consultes Externes de la Clínica Galatea, que per la situació provocada per la pandèmia, s’ha vist obligada a ampliar els seus espais atès l’important augment de la demanda d’atenció a metges i metgesses.

 

Tens algun dubte?

No dubtis a posar-te en contacte.

© 2022 All Rights Reserved by MSC